2016: «Det dansar så lett gjennom lunden…» Balladene – musikken – melodiene

Seminaret ble holdt i «Slottsbiblioteket» på Nasjonalbiblioteket i Oslo, og musikkseksjonen på NB med tidligere styremedlem i Norsk Folkemusikklag, Astrid Nora Ressem i spissen, var vertskap. Bakgrunnen og tema for seminaret 2016 og samarbeidet med Nasjonalbiblioteket, var de omfattende utgivelsene av melodimaterialet til de norske mellomalderballadene som visearkivet gir ut sammen med Norsk Folkeminnelag. På seminaret ble fokus rettet mot selve melodistoffet, både med et arkiv-, et musikkvitenskapelig- og et utøverrettet perspektiv. Innledere var primus motor for utgivelsene av verket, Nasjonalbibliotekets egen forskningsbibliotekar Astrid Nora Ressem samt høgskolelektor og kvedar Ragnhild Furholt, den danske forskeren Lene Halskov Hansen fra Dansk Folkemindesamling og balladekvedar Jon Anders Halvorsen. Seminaret samlet 24 deltakere inkludert NFMLs styre.

Etter å ha blitt ønsket velkommen av Richard Gjems, leder av musikkseksjonen ved NB, gikk ordet til Astrid Nora Ressem og foredraget: «I skyggen av tekstene. Ballademelodier i innsamling og forskning, edisjon og sang.» Ressem redegjorde for innhold og edisjonsprinsipper ved utgivelsene av ballademelodiene og antydet framtidige forskningsoppgaver på feltet. Deretter presenterte høgskolelektor Ragnhild Furholt et rikt kildemateriale med lokal koloritt; ”Balladesang på Agder”. Hun antydet også mulige forskningstema. Prosjektforsker mag.art. Lene Halskov Hansen fra det Kongelige Bibliotek i København tok utgangspunkt i den danske balladetradisjonen med foredraget «Ingen toner uden ord, ingen ord uden sanger – Danske ballademelodier og drivkraften bag”. Halskov Hansen fokuserte på det fortellende sanguttrykk i den danske formidlingen av balladestoffet. Avslutningsvis viste kvedar Jon Anders Halvorsen hvordan han som utøver nærmet seg balladestoffet, og vi fikk høre praktiske eksempler i sitt innlegg ”Ballademelodiene – fra en utøvers ståsted».

Styret i NFL har hatt den glede å hedre vår mangeårige aktive medlem, forsker og formidler av kunnskap om våre vokale tradisjoner, Ingrid Gjertsen, med et æresmedlemskap i Norsk folkemusikklag. Tildelingen ble foretatt under seminaret, der Ingrid Gjertsen takket for tildelingen og fortalte om perioden i laget på 80-tallet, da aktiviteten fikk en oppsving.

Etter dagsseminaret avholdt Norsk folkemusikklag sitt årsmøte.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: