2018: Norsk folkemusikklag 70 år – folkemusikk- og folkedansforskinga i dag

Norsk folkemusikklag sitt årlige seminar gikk av stabelen ved Universitetet i Sørøst-Norges campus i Bø i Telemark torsdag 1. og fredag 2. november. Dette var også jubileumsmarkering for laget som ble 70 år i 2018. Seminaret, som hadde økonomisk støtte gjennom prosjektmidler fra Rådet for folkemusikk og folkedans, var godt besøkt; i alt 40 deltakere var samlet i Bø.

På seminaret ble fokus satt på det som har vært en av lagets hovedpilarer gjennom tidene, nemlig forskningen på folkemusikken og folkedansen. Utgangspunktet for den faglige delen var spørsmål som: Hva har forskning og innsamling hatt å si for den levende folkemusikken og –dansen ute i miljøene i dag? Kan det pekes på konkrete effekter? Videre: Hva er status for forskningen på feltet i 2018? Er det rom for forskning på folkemusikk og -dans innen de institusjonene som har eller burde ha slik aktivitet? Når vår sektor opp i kampen om midlene? Blir det utdannet tilstrekkelig med forskere, og hva slags kompetanse kreves? Hva bør det egentlig forskes på?

Seminaret samlet aktive forskere, utøvere og formidlere fra Norge og Norden.

Etter at Per Anders Buen Garnås hadde satt forsamlingen i stemning med slåtten «Jårånnatten», innledet professor Mats Johansson fra Universitetet i Sørøst-Norge med temaet «Folkemusikkforskningen i dag: Samfunnsmessige, økonomiske og institusjonelle vilkår. Kompetansekrav og skolering. «Foredraget ble fulgt opp av dosent og arkivleder ved Svenskt Visarkiv, Dan Lundberg, som tok utgangspunkt i det han kalte ”arkivloopar”, altså hvordan innsamlet materiale kan få tilbakevirkende kraft med tanke på bruk og utøving av folkelige musikkformer. Lene Halskov fra Dansk Folkemindesamling ga så tilhørerne et innblikk i til dels vanskelige tider for innsamling og forskning i Danmark i perioden fra 1960 til i dag. Første dag ble avsluttet med et engasjerende kåseri om NRK-arkivet av programleder Leiv Solberg.

Før jubileumsmiddagen ble det holdt en boklansering: Gunnar Stubseids Legendariske hardingfeler ble presentert for forsamlingen av forfatteren sammen med representanter fra forlaget.

Seminaret samlet seg så til jubileumsmiddag i Campus Bø’s personalkantine med buffet, med en videohilsen fra kulturminister Trine Skei Grande og hilsninger fra blant annet FolkOrg og Rådet for folkemusikk og folkedans. Utdrag fra en fersk artikkel om lagets historie ble lest av lagets leder Bjørn Aksdal. Under middagen underholdt også en gruppe folkemusikkstudenter fra Rauland. Middagen ble ledet av Kristian Ihle Hanto. Kvelden fortsatte med sosialt samvær.

Dag to av seminaret ble innledet av professor emeritus Egil Bakka ved NTNU med et innsiktsfullt og engasjerende foredrag om danseforskning. Deretter satte seniorforsker Ola Berge fra Telemarksforskning søkelyset på tematikk for framtidig forskning. Det siste var også utgangspunktet for en avsluttende paneldebatt ledet av Mats Johansson der Dan Lundberg, Lene Halskov Hansen, Bjørn Aksdal, Egil Bakka og Ola Berge var deltakere.

Under lagets jubileumsmiddag i Bø ble Egil Bakka utnevnt til hedersmedlem i Norsk folkemusikklag. Lagets leder, Bjørn Aksdal leste opp styrets begrunnelse for utnevnelsen. Bakka kvitterte med å si noen ord om arbeidet sitt og forholdet sitt til laget. Egil Bakka er det femte hedersmedlemmet i Norsk folkemusikklag. Fra tidligere er Reidar Sevåg (1923–2016), Jan-Petter Blom, Sven Nyhus og Ingrid Gjertsen utnevnt til hedersmedlemmer.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: