Har du innspel til strategi for folkemusikk og folkedans?

Kulturdepartementet arbeider med ein strategi for folkemusikk og folkedans, og har bede om innspel til arbeidet innan 30. november 2020. Styret i Norsk folkemusikklag vil senda eit innspel på vegne av laget, og vil med dette invitera medlemmane til å bidra i arbeidet. Dersom du har innspel styret bør ta med frå laget, er det flott om du sender det til norskfolkemusikklag@gmail.com innan styremøtet vårt 18. november.

%d bloggarar likar dette: