2019: Spelemann og soldat – folkemusikken og militærmusikken

Tema for årets seminar hadde sammenheng med at forsvarets musikk feiret seg selv i 2018, uten at folkemusikken fikk den plass styret mente den fortjente. Musikken i militærvesenet har betydd mye for både utbredelsen av en del instrumenter på bygdene – for eksempel tromme og klarinett – samt for utdanning av lokale musikere.

2018: Norsk folkemusikklag 70 år – folkemusikk- og folkedansforskinga i dag

På seminaret ble fokus satt på det som har vært en av lagets hovedpilarer gjennom tidene, nemlig forskningen på folkemusikken og folkedansen. Utgangspunktet for den faglige delen var spørsmål som: Hva har forskning og innsamling hatt å si for den levende folkemusikken og –dansen ute i miljøene i dag? Kan det pekes på konkrete effekter? Videre: Hva er status for forskningen på feltet i 2018?

2017: Musikk og dans på 1700-tallet

Norsk folkemusikklags årlige seminar gikk av stabelen på Kongsberg 9.–10. mars. Seminaret, med tittelen «Musikk og dans på 1700-tallet» var et samarbeid mellom NFL, Kongsberg spel- og Dansarlag og Kongsberg Kulturskole, og ble gjennomført med økonomisk støtte fra Rff og Kongsberg kommune. I overkant av 40 deltagere var med. Første del av seminaret ble avholdtLes meir «2017: Musikk og dans på 1700-tallet»