2019: Spelemann og soldat – folkemusikken og militærmusikken

Tema for årets seminar hadde sammenheng med at forsvarets musikk feiret seg selv i 2018, uten at folkemusikken fikk den plass styret mente den fortjente. Musikken i militærvesenet har betydd mye for både utbredelsen av en del instrumenter på bygdene – for eksempel tromme og klarinett – samt for utdanning av lokale musikere.

2018: Norsk folkemusikklag 70 år – folkemusikk- og folkedansforskinga i dag

På seminaret ble fokus satt på det som har vært en av lagets hovedpilarer gjennom tidene, nemlig forskningen på folkemusikken og folkedansen. Utgangspunktet for den faglige delen var spørsmål som: Hva har forskning og innsamling hatt å si for den levende folkemusikken og –dansen ute i miljøene i dag? Kan det pekes på konkrete effekter? Videre: Hva er status for forskningen på feltet i 2018?

2017: Musikk og dans på 1700-tallet

Norsk folkemusikklags årlige seminar gikk av stabelen på Kongsberg 9.–10. mars. Seminaret, med tittelen «Musikk og dans på 1700-tallet» var et samarbeid mellom NFL, Kongsberg spel- og Dansarlag og Kongsberg Kulturskole, og ble gjennomført med økonomisk støtte fra Rff og Kongsberg kommune. I overkant av 40 deltagere var med. Første del av seminaret ble avholdtLes meir «2017: Musikk og dans på 1700-tallet»

2016: «Det dansar så lett gjennom lunden…» Balladene – musikken – melodiene

Seminaret ble holdt i «Slottsbiblioteket» på Nasjonalbiblioteket i Oslo, og musikkseksjonen på NB med tidligere styremedlem i Norsk Folkemusikklag, Astrid Nora Ressem i spissen, var vertskap. Bakgrunnen og tema for seminaret 2016 og samarbeidet med Nasjonalbiblioteket, var de omfattende utgivelsene av melodimaterialet til de norske mellomalderballadene som visearkivet gir ut sammen med Norsk Folkeminnelag. PåLes meir «2016: «Det dansar så lett gjennom lunden…» Balladene – musikken – melodiene»

2015: Norske klimpreinstrument i fortid og framtid

Norsk Folkemusikklag var samlet til sitt årlige seminar og årsmøte på Fagernes 22.–23. april. Ca. 25 deltakere og innledere deltok på seminaret, der fokus var på norske klimpreinstrumenter. Valdres folkemuseum, med tradisjonsmusikk som en viktig del av sin portefølje, var vertskap. Et naturlig utgangspunkt for seminaret var en unik utstilling av langeleiker som museet kunneLes meir «2015: Norske klimpreinstrument i fortid og framtid»

2014: Teknologi i fokus

Norsk folkemusikklags seminar 2014 hadde teknologi som tema. Siktemålet var å belyse teknologiens rolle i forskning på, formidling, tradering og utøving av norsk folkemusikk og –dans. Seminaret samlet ca. 25 deltakere. Åpningsforedraget ble holdt av professor Tellef Kvifte. Han ga en generell betraktning på forholdet mellom musikk og teknologi i vid forstand, der han bl.a.Les meir «2014: Teknologi i fokus»

2013: Dekoren på hardingfela

Norsk Folkemusikklags seminar 2013 hadde fokus på hardingfela, og i løpet av tre dager i april var det den rike dekortradisjonen som ble satt under lupen. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Institutt for Folkekultur på Rauland. Dekorseminaret rettet seg mot felemakere, kunsthistorikere, etnologer, museumspedagoger, studenter, spelemenn og generelt folkekunst- og folkemusikkinteresserte. Alt i altLes meir «2013: Dekoren på hardingfela»