Musikk og tradisjon

Norsk folkemusikklag gir ut Musikk og tradisjon – vitskapleg tidsskrift for forsking i folkemusikk og folkedans. Skriftet presenterer breidda i norsk og skandinavisk folkemusikkforsking, og tar imot artiklar med ulike perspektiv på tradisjonell musikk og dans som eit breitt definert felt. Abonnement på skriftet er inkludert i medlemsskap hos NFL. Enkeltnummer av skriftet kan bestillast frå Novus forlag. Skrifta frå 2014 og framover finst òg i elektronisk utgåve. Nasjonalbiblioteket arbeider med digitalisering av eldre utgåver av skriftet vårt, og etter kvart som dei vert tilgjengelege vil de kunna lasta dei ned frå innhaldslistene her på denne sida.

Vil du bidra med artikkel til skriftet? Ta ein kikk på rettleiinga under eller kontakt redaktør Are August Flannagan Furubotn.

Siste nummer

Innhald i tidlegare nummer

Sorterbar liste over artiklar

Redaksjon

Andre publikasjonar frå NFL

Musikk og tradisjon 2022

I denne utgaven kan du lese om en folkemelodi av Petter Dass som har vært tradert gjennom flere århundrer, om opplevinger av musikalsk fellesskap mellom kveding av setesdalsstev og irsk/norsk sean-nós singing, om felemakeren Anders Heldal, hans virksomhet og plass i hardingfelas historie, om estlandssvensk identitetsbygging på 1920-tallet med utgangspunkt i en korturné i Sverige, og om hva dansehistorien kan fortelle oss om røttene til bygdedansen.

Innhold i Musikk og tradisjon nr. 36:

Artikler:
Ola Graff: «Du skal ikke slå i hjel» – En folkemelodi med livskraft gjennom flere århundrer
Ragnhild Furholt: Kveding av setesdalsstev og irsk/skotsk sean-nós singing – Opplevingar av musikalsk fellesskap med vekt på stil
Bjørn Aksdal: Anders Heldal – Hans virksomhet og plass i hardingfelas historie
Sofia Joons Gylling: Estlandssvenskar på Sverigeturné med körsång och ett bondbröllop på Skansen – En analys av en svenskskpråkig minoritets musikaliska bilder av sin kulturella tillhörighet under mellankrigstiden
Egil Bakka: Kva kan dansehistoria fortelja oss om røtene til bygdedansen?

Bokanmeldelser:
Siv Gøril Brandtzæg og Karin Strand (red.), Skillingsvisene i Norge 1550–1950. Studier i en forsømt kulturarv (2021), meldt av Mathias Boström.
Bjørn Aksdal og Elisabeth Kværne: Langeleiken – heile Noregs instrument (2021), meldt av Gunnar Ternhag.
Annbjørg Lien: RETUNE A toolbox for composing – based on Hardanger fiddle music from Setesdal (2019), meldt av Liz Doherty.
Dag Vårdal: Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet. Del 1–3. (2019), meldt av Anne Fiskvik.

Faste poster er konferanserapporter og sammendrag av folkemusikk- og folkedansrelaterte doktoravhandlinger og masteroppgaver.

Redaksjon

Redaktør:
Are August Flannagan Furubotn

Redaksjon:
Laura Ellestad og Siri Mæland.

Redaksjonsråd:
Anne Svånaug Blengsdalen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Bø
Lene Halskov Hansen, Dansk Folkemindesamling – Det Kongelige Bibliotek, København
Gediminas Karoblis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim
Niklas Nyqvist, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa
Ingar Ranheim, Valdresmusea, Fagernes
Astrid Nora Ressem, Nasjonalbiblioteket, Oslo
Gunnar Ternhag, Høgskolan i Dalarna og Stockholms Universitet.

Innhald i tidlegare nummer av Musikk og tradisjon / Norsk folkemusikklags skrift

Musikk og tradisjon (ISSN 1892-0772):

35 (2021): Karin Eriksson (red.). Novus forlag, Oslo, ISBN 978-82-7099-933-0, 205 sider.
INNHALD: Per Åsmund Omholt: Å male i blått – om måling av intonasjon på hardingfele (s. 11–42), Thomas von Wachenfeldt: Rekonstruksjon och revitalisering av äldre svenska spelmanslåtar (s. 43–72), Daniel Fredriksson og Hållbus Totte Matsson: Hedningarnas moraoud: innovation, fantasi och nygamla musikinstrument (s. 73–98), Mats Krouthén: Cylinderpositiv i Norge fram till 1850 – typer och traditioner (s. 99–142), Olav Solberg: «En Ridder saa bold og en Frøken saa grand» – spøkelsesdikting i vers og på prosa (s. 143–169). Bokmeldingar: Waltzing Through Europe: Attitudes towards Couple Dances in the Long Nineteenth Century, av Egil Bakka, Theresa Jill Buckland, Helena Saarikoski & Anne von Bibra Wharton (red.). Meld av Siri Mæland (s. 170–172), Sounds of Migration. Music and migration in the Nordic countries, av Owe Ronström & Dan Lundberg (red.). Meld av Thomas Solomon (s. 173–176). Konferanserapportar og samandrag av folkemusikk- og folkedansrelaterte doktoravhandlingar og masteroppgåver.

34 (2020): Karin Eriksson (red.). Novus forlag, Oslo, ISBN 978-82-7099-924-8,
168 sider.
INNHALD: Ingar Ranheim: Frå pardans til og laus til tur og orden – om den norske hallingdansen (s. 9–36), Egil Bakka: Multi-Track Practices and Linearisation. Safeguarding Variability or Authorised Versions (s. 37–58), Bjørn Sverre Kristensen: Arne Garborg og Fela (s. 59–84), Ragnhild Knudsen: Møter gjennom folkemusikk; fellesskap og særtrekk. Om Nordtrad og det årlige treffet for folkemusikkutdanninger i Norden og Baltikum (s. 85–116). Bokmeldingar: Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna notböcker, av Märta Ramsten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson og Magnus Gustafsson (red.). Meld av Hans Olav Gorset (s. 117–126), Skillingtryckarna. Skillingtrycksproducenter under det långa 1800-talet, av Eva Danielson, De osynliga melodierna. Musikvärldar i 1800-talets skillingtryck, av Märta Ramsten, En botfärdig synderskas svanesång. Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet, av Karin Strand, alle tre bøker melde av Olav Solberg (s. 127–135), The Archaeology of Sound, Acoustics and Music: Studies in Honour of Cajsa S. Lund, av Gjermund Kolltveit og Riitta Rainio (red.), meld av Hans-Hinrich Thedens (s. 136–143). Konferanserapportar og samandrag av folkemusikk- og folkedansrelaterte doktoravhandlingar og masteroppgåver.

33 (2019): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo, ISBN 978-82-7099-924-8. 170 sider.
INNHALD: Astrid Nora Ressem: Skillingstrykk (s. 9–34), Cecilie Authen: Rikard Berge – Dokumentasjon av folkemusikk gjennom fonograf og fotografi (s. 35–64), Siri Dyvik: Kortbuen – Hvordan låt det? (s. 65–98), Marit Vestrum: Gammeldansswing i Nord-Trøndelag. Presentasjon av og refleksjon rundt et dokumentasjonsprosjekt (s. 99–126). Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

32 (2018): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo, ISBN 978-82-7099-920-0. 222 sider.
INNHALD: Åshild Watne og Kristian Nymoen: Der æ so vent å vestoheio – Intonasjon i et gammelstev fra Setesdal (s. 7–30), Bjørn Sverre Kristensen: Trommeslåtter med ujevne taktarter – et tolkningsforsøk (s. 31–62), Anne Svånaug Blengsdalen: Den enes død, den andres brød – Kampen om (ene)rett til musikkoppvartning på 1700-tallet (s. 63–84). Bjørn Aksdal: Norsk folkemusikklag 70 år 1948–2018 (s. 85–112), Anne Svånaug Blengsdalen: Seminarene – vitenskapelige metoder, teorier og hypoteser som grunnlag for debatt (s. 113–156), Sveinung Søyland Moen: Musikk og tradisjon – «ikkje berre stensilerte lefser» (s. 157–179), Bokmeldingar: Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Debate, av Gerda Lechleitner, Susana Sardo, Susanne Ziegler og Ingrid Åkesson (red.). Meld av David G. Hebert. Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

31 (2017): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo, ISBN 978-82-7099-903-3. 189 sider.
INNHALD: Ola Graff: «Kle av serken og dans spille naken» – Betydninga av kjønn i tradisjonsmusikken (s. 7–50), Ottar Kåsa og Asbjørn Storesund: Olaf G. Helland – berømt felemakar og musikkhandlar på Notodden (s. 51–80), Bjørn Sverre Kristensen: Hardingfeleverkstaden på Sandland – ei lokal næringsverksemd (s. 81–110), Bjørn Aksdal: Langeleiken i Trøndelagsområdet – En systematisk gjennomgang av bevarte instrumenter (s. 111–152). Bokmeldingar: Slåttkar, av Sven Nyhus. Meld av Bjørn Aksdal (s. 153–154), Polskans historia. En studie i melodityper og motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok, av Magnus Gustavsson. Meld av Ånon Egeland og Per Åsmund Omholt. Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

30 (2016): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo, ISBN 978-82-7099-878-4. 151 sider.
INNHALD: Karin L. Eriksson: Utbildning som hot och som möjlighet – organiserad undervisning för folkdansspelmän och allmogespelmän under 1920– och 30–talen (s. 7–30), Ånon Egeland: Europeiske spor i hardingfelespringaren (s. 31–54), Anne Svånaug Blengsdalen: Stadsmusikanter og musikkforpaktere i Bratsberg amt på 1700-tallet (s. 55–80), Bjørn Aksdal: «I saw it on the telly» – The history and revival of the Meråker clarinet (s. 81–105), Minneord: Reidar Sevåg (s. 106–107), Bokmeldingar: Lekamslyst II. Erotisk folkedikting i Noreg, av Sigrid Bø og Jarnfrid Kjøk. Meld av Stephen J. Walton (s. 108–111), Balladesang og kædedans. To aspekter av dansk folkevisekultur, av Lene Halskov Hansen. Meld av Ingrid Gjertsen. Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

29 (2015): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-844-9. 208 sider.
INNHALD: Tone Honningsvåg Erlien: Danseformidling på museer i ny drakt (s. 9–28), Per Åsmund Omholt: Mælefjøllsvisa – toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk (s. 29–58), Mats Johansson: Measuring Rhythm: A Context-Sensitive Approach (s. 59–82), Tellef Kvifte: Den norske sekkepipa – historien om et prosjekt (s. 83–106), Knut Tønsberg: Akadmiseringen av norsk folkemusikk, jazz og populærmusikk i Norge – the same story? (s. 107–134), Egil Bakka: Safeguarding of intangible cultural heritage – the spirit and the letter of the law (s. 135–170), Bokmeldingar: (Re)Searching the Field. Festschrift in honour of Egil Bakka, av Anne Margrete Fiskvik og Marit Stranden (red.). Meld av Ingar Ranheim (s. 171–173). Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

28 (2014): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-798-5. 173 sider.
INNHALD: Tellef Kvifte: Teknologien og tradisjonen – noter og opptak, nok en gang (s. 7–26), Mari Romarheim Haugen: Rhythmical Structures in Norwegian Folk Music and Dance Using Motion Capture Technology – A Case Study of Norwegian Telespringar (s. 27–52), Thomas von Wachenfeldt: Vi speler inga covers vi e´! Spelmanslaget som läroplats och dess ideologier (s. 53–83), Bjørn Sverre Kristensen: Hardingfelene frå Sandland (s. 84–122), Bokmeldingar: Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publisering på nätet, av Boel Lindberg (red.). Meld av Gunnar Ternhag (s. 123–126), Norske middelalderballader – Melodier. Bind 2. Ridderballader, Kjempe- og trollballader, av Astrid Nora Ressem (red.). Meld av Jarnfrid Kjøk (s. 127–132). Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

27 (2013): Gjermund Kolltveit (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-743-5. 143 sider.
INNHOLD: Olav Sæta: Fiolin – for hvem og hva slags musikk ble instrumentet utviklet? Noe rundt fiolinens inntog og klassereise (s. 9-31), Ragnhild Knudsen: «Lære på øret». Om muntlig tradering i folkemusikk og i andre sjangre (s. 32-46), Tellef Kvifte: Improvisasjon i folkemusikk – tradisjon, nyskaping eller påvirkning? (s. 47-60), Ola Graff: Dømt til helvete og prisbelønt. Nils-Aslak Valkeapääs betydning for den moderne joiken (s. 61-79), Ove Larsen: Nordområdenes musikk II. Nordnorsk folkemusikk som pedagogisk og politisk pensum (s. 80-94), Karin Eriksson: Balladerna, balladdansen och samvaron – en studie av Balladforum i Slaka (s. 95-113), Bokanmeldelse: Telemarksviser. Folkesong i Telemark, av Kari Lønnestad. Anmeldt av Ingrid Gjertsen (s. 114-118). Konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver.

26 (2012): Gjermund Kolltveit (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-711-4. 184 sider.
INNHOLD: Ragnhild Furholt: Tankar om autentisitet og kjeldebruk i den vokale folkemusikken (s. 10–34), Angun Sønnesyn Olsen: Narrativ dimensjon i mellomalderballadar og lyriske songar i eit samanliknande perspektiv (s. 35–67), Per Åsmund Omholt: 48 600 måter å spille en slått på – om variabilitet i Truls Ørpens transkripsjoner (s. 68–92), Tellef Kvifte: «Svevende intervaller» – og svevende begrep (s. 93–112), Hans-Hinrich Thedens: Et universitetsarkivs rolle og mulige veivalg (s. 113–128), Mats Johansson og Ola K. Berge: Den skapende folkemusikeren: En dialog om begrepet autorskap i norsk og svensk folkemusikk (s. 129–149). Bokanmeldelser: «Vil du meg lyde». Balladsångare i Telemark på 1800-talet, av Bengt R. Jonsson og Olav Solberg. Anmeldt av Anne Murstad (s. 150–153); Norsk folkemusikk – slåtter for vanlig fele. Serie 2, bind 5, Møre og Romsdal, av Olav Sæta (red.), anmeldt av Per Åsmund Omholt (s. 153–156). Konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver.

25 (2011): Gjermund Kolltveit (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-675-9. 201 sider.
INNHOLD: Atle Lien Jenssen: Tungehornet – et norsk rørbladinstrument (s. 13–46), Per Åsmund Omholt: Rytmen i kryllingspringar (s. 47–65), Nils Øyvind Bergset: Danseformene i Numedal – levende tradisjon i endring (s. 66–100), Margunn Bjørnholt: Kilder til begjær – inderlighet til besvær? Om tradisjon, fornyelse og faglig refleksjon i folkedansen (s. 101–119), Ove Larsen: Nordområdenes musikk – om folkemusikkens rolle og stilling sett fra nord (s. 120–146), Sigbjørn Apeland, Alf Arvidsson, Ola Graff og Hans-Hinrich Thedens: Kommentarer til «Nordområdenes musikk – om folkemusikkens rolle og stilling sett fra nord» (s. 147–167). Bokanmeldelser: Takt og tonar. Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal, av Anne Svånaug Haugan, anmeldt av Vidar Lande (s. 168–172); Daniel Hægstad. Slåtter og slåttetradisjon fra Lødingen, av Ola Graff, anmeldt av Dag Vårdal (s. 173–175). Konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver.

24 (2010): Gjermund Kolltveit (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-615-5. 216 sider.
INNHOLD: Olav Tveitane: Ungdom, folkemusikk og kulturelle møter (s. 13–31), Tellef Kvifte: Folkemusikk, samspill og forandring. Mellom tradisjon og fornying (s. 32–40), Mats Johansson: What is musical meter? (s. 41–59), Anne Svånaug Haugan: «At forrette og Opvarte Med ald forefaldende Spil». Om forståelse og tolkning av tinglyste musikkbevillinger på 1700-tallet (s. 60–85), Ola Graff: Når kom reinlenderen til bygde-Norge? Et innspill til avklaring belyst gjennom et lokalt slåttemateriale (s. 86–99), Per-Ulf Allmo: Moraharpans väg till Mora. Ett bidrag till frågan om Dalaharpornas ålder och härkomst (s. 100–129), Bjørn Aksdal: Hardingfela – middelalderinstrument eller fiolinkopi? Et bidrag til diskursen om hardingfelas alder og opprinnelse (s. 130–159), Per Åsmund Omholt, Gunnar Stubseid og Sven Ahlbäck: Kommentarer til «Hardingfela – middelalderinstrument eller fiolinkopi?» (s. 160–171). Bokanmeldelser: Här är spel och dans. Musikmotiv i svenskt folkligt måleri på bonad och vägg, av Ingebjørg Barth Magnus, anmeldt av Karin Eriksson (s. 172–178); Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon, av Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson (red.), anmeldt av Jarnfrid Kjøk (s. 178–185). Konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver og doktoravhandlinger.

Norsk folkemusikklags skrift (ISSN 0800-3734):

23 (2009): Astrid Nora Ressem (red.). Novus forlag, Oslo 2009. ISBN 978-82-7099-550-9. 218 sider.
INNHOLD: Gjermund Kolltveit: Norden som folkemusikalsk region (27 sider), Mats Johansson: Nordisk folkmusik som stilkoncept (32 sider), Lene Halskov Hansen: De Splittergale på farten – I spændingsfeltet mellem gårdsang, galskap og kultur (13 sider), Anne Murstad: Vidd, vrede og varme: strømninger fra folkelig sangkultur i 70-tallets kvinnevisebølge (11 sider), Ruth Anne Moen: Ramsemelodier og runde toner. Formelsang i Rogaland (24 sider), Hans-Hinrich Thedens: Variantdanning i hardingfeleslåtter (22 sider), Bjørn Aksdal: Hardingfela i kunstmusikken (14 sider), Svein Egil Skotte: Kartlegging av importerte fløyter i norsk tradisjonsmusikk (18 sider): Bokanmeldelser: Norden i dans, av Egil Bakka og Gunnel Biskop (red.), anmeldt av Bjørn Sverre Hol Haugen; Med rösten som instrument, av Ingrid Åkesson, anmeldt av Ingrid Gjertsen; Samlade visor, av Gunnar Ternhag (red.), anmeldt av Astrid Nora Ressem. Konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte master- og doktorgradsoppgaver.

22 (2008): NFL 60 år! Astrid Nora Ressem (red.), Novus forlag, Oslo 2008. 176 sider.
INNHOLD: Sven Nyhus: Dr. O. M. Sandvik – noen minner (6 sider), Séamas Ó Catháin: O. M. Sandvik in Ireland (7 sider), Ole Mørk Sandvik: Svævende toner og eiendommelig rytmikk i vore folkemelodier. Opptrykk fra Samtiden 1921 (6 sider), Catharinus Elling: Svævende toner og eiendommelig rytmikk i vore folkemelodier. Replikk, Samtiden 1921 (2 sider), Per Åsmund Omholt: På jakt etter folkemusikkskalaen – et overblikk (33 sider), Gjermund Kolltveit: Folkemusikk før «folkemusikken» – tanker om folkelig og populær musikk ca. 1200–1800 (21 sider), Anne Margrete Fiskvik: Genreblanding i norsk teaterdans – eksemplet «Velsefrikk med fela» (10 sider), Velle Espeland: Sjantiens klassereise: Frå seglskutedekk til lydstudio (17 sider), Bjørn Aksdal: Svenskeleker og andre grenseløse slåtter. Noen betraktinger omkring svensk-norske spelmannsforbindelser (40 sider), konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver.

21 (2007): Astrid Nora Ressem (red.), Novus forlag, Oslo 2008. 126 sider.
INNHOLD: Tellef Kvifte: Geografi og musikk. Arkivarens hodepine (13 sider), Einar Sandvik: Marknadshandel som middel til spredning av folkemusikk (15 sider), Ola Graff: Påvirkning og inspirasjon – om forholdet mellom samisk og nordisk musikktradisjon (23 sider), Velle Espeland: Vandringssongar og tiggarviser – song og identitet nederst på rangstigen (15 sider), Per Åsmund Omholt: Om kadensformlene i springar og pols (13 sider), Hans-Hinrich Thedens: Hva har Landskappleiken med Nashville å gjøre? – en sammenligning av historien til to populærmusikkgenrer (18 sider), konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte hovedfagsoppgaver.

20 (2006): Musikk og dans som virkelighet og forestilling. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2007. 156 sider.
INNHOLD: Per Åsmund Omholt: Tradisjonsområder – konstruksjon eller realitet? (19 sider), Ingrid Åkesson: Vem är musikalisk specialist? Några tankar kring vokalt, instrumentalt och genus i folkmusiken (18 sider), Anna-Maria Nielsen: Folkedans – et uklart begreb i Riksscene-debatten (19 sider), Vidar Lande: Spelemannen frå Bygland, Nere Gunsteinson Nese (1838–83) – Liv og musikk (32 sider), Olav Sæta: Om felestiller i feleverket (24 sider), Steinar Ofsdal: Tonaliteten i folkemusikken (44 sider), folkemusikkrelaterte masteroppgaver i sammendrag, konferanserapport.

19 (2005): 1905–2005: Nasjonal og lokal kultur. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2006. 174 sider.
INNHOLD: Ruth Anne Moen: Tradering via arkivet – noen refleksjoner over læremesterens rolle (12 sider), Wigdis Espeland: Autentisitet som fenomen og analytisk omgrep i høve til den materielle og den ikkje-materielle kulturarven (21 sider), Bodil Haug: Tanken om det lokale som rettesnor i folkemusikkforsking (17 sider), Anne Murstad: Lokk – historisk levning og vokal ekstremsport (11 sider), Merethe Jørgensdottir Reinskås: Eksperimentering – ein trussel for tradisjonen? Døme på debatt mellom tradisjonalistar og «fornyarar» (19 sider), Olav Sæta: Hardingfele – fele: Forskjellige instrumenter – forskjellig kultur? (52 sider), Reidar Sevåg: Fela (23 sider), folkemusikkrelaterte masteroppgaver i sammendrag, konferanserapporter.

18 (2004): Revitalisering av tradisjoner. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2005. 133 sider.
INNHOLD: Ruth Anne Moen: Springar fra Suldal – om revitaliseringsprosessen (14 sider), Atle Lien Jenssen: Revitalisering av folkemusikktradisjoner i Sør-Hedmark (17 sider), Stein Villa: På gjengrodde strenger – nytt liv i eldre folkemusikkinstrumenter (7 sider), Trine Sennerud Melby: Finnskogens «Fugl Fønix» – om rekonstruksjonen og revitaliseringen av polsdans på Finnskogen, 1961–2004 (15 sider), Wigdis Espeland: Identitet presentert gjennom musikk og dans, lokalt, nasjonalt og globalt (8 sider), Bjørn Aksdal: Isak-feler og Tronda-feler – felemakerne fra Botnen i Hardanger (48 sider), David Emil Wickström: Norsk folkemusikk – et flerkulturelt fenomen? (12 sider), folkemusikkrelaterte masteroppgaver i sammendrag.

17 (2003): Stil og utvikling. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2004. 153 sider.
INNHOLD: Folkedans i et innvandrermiljø (10 sider), Gunnar Ternhag: Folkmusik och etnicitet (8 sider), Eilev Groven Myhren: Kulturperspektiver på nasjonal identitet (19 sider), Sverre Halbakken: Polskdansen gjennom epokene i folkemusikken (10 sider), Vidar Lande: Instrumentskifte og folkemusikalske tenkemåtar i Setesdal (15 sider), Olav Sæta: Folkemusikken må jo fornye seg – men hvordan? (22 sider), Mats Johansson: Svensk folkmusik som samtidskulturell uttrycksform (42 sider), Kari Margrete Okstad: Variasjon og distribusjon i dansesvikten: Rørospolsen (12 sider), folkemusikkrelatert masteroppgave i sammendra
g.

16 (2002): Folkemusikkinnsamling. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2003. 154 sider.
INNHOLD: Velle Espeland: Folkeviser frå scenen (10 sider), Bjørn Aksdal: Er det egentlig noe mer å finne? – Noen tanker rundt arkivenes dokumentasjonsarbeid (13 sider), Sigbjørn Apeland: Folkemusikkarkivet – Arena for utveljing og bortveljing i fortid og nåtid (8 sider), Dan Lundberg: Vem har ansvar för invandrarmusiken (12 sider), Astrid Nora Ressem: Folkevisesamleren Olea Crøger: En pioner belyst gjennom hennes melodioppskrifter (21 sider), Arnfinn Stølen: O. M. Sandvik: Setesdalsmelodier – omkring pentatonikken (12 sider), David-Emil Wickström: A revival? A way to look at the last 30 years of Norwegian vocal folk music (15 sider), Julane Beetham: Trance in the Performance of Norwegian Hardanger Fiddle Music (16 sider), Jon Storm-Mathisen: Gamle ord til gamle tonar (24 sider), Bjørn Aksdal: konferanserapport (3 sider), folkemusikkrelaterte doktoravhandlinger og hovedoppgaver i sammendrag (18 sider).

15 (2001): Tonalitet i folkemusikken. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2002. 152 sider.
INNHOLD: Ingar Ranheim: Kva er autentisk, kva er ekte? (5 sider), Carl Petter Opsahl: Autentisitet i folkemusikken (12 sider), Herdis Lien: Folkesongen frå generasjon til generasjon (10 sider), Hans-Hinrich Thedens: Durifisering eller hva? – en reinlender gjennom flere spelemannsgenerasjoner (22 sider), Ånon Egeland: Beinfløyta – særtrekk og musikalske muligheter i lys av praktiske eksperimenter (8 sider), Johan Westman: Talar vi samma tonspråk? (10 sider), David Løberg Code: Acting natural – Eivind Grovens Naturtoneskalaen and the renstemte organ (9 sider), Eivind Groven: Naturtoneskalaen, faksimile fra Norsk Folkekultur 1927 (45 sider), uformell rapport fra ICTMs verdenskonferanse i Rio (4 sider), folkemusikkrelaterte hovedoppgaver i sammendrag (18 sider).

14 (2000): Genre, Familier, Begrep. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2001. 117 sider.
INNHOLD: Leif Rygg: folkemusikkgruppa i Hordaland; erfaringer etter 10 år (3 sider), Hans-Hinrich Thedens: Glomdalmuseets dokumentasjon av taterkulturen, Intervju med Lasse Johansen (8 sider), Ingrid Gjertsen: Et enkeltbidrag til belysning av forholdet mellom etnisk minoritet og majoritet i tradisjonell sang (11 sider), Hilde Sørnæs: Kveding som musikalsk genre (17 sider), Sigbjørn Apeland: Kystkultur som musikalsk identitetskonstruksjon (14 sider), Gunnar Ternhag: Nyckelharpan utanfør Sverige och Hardingfelan utanfør Norge; etnisk respektive icke-etniskt forhållningssätt (14 sider), Dagmara Lopatovska: The tune-family theory of «Hardingfeleverket» in the perspective of other tune-family theories (11 sider), Stein Versto: Ei samanlikning av fire ulike utgåver av springaren Stordalsnibba (23 sider), rapport fra 100-årsjubileet for Berliner Phonogrammarchiv (4sider), folkemusikkrelaterte hovedoppgaver i sammendrag (8 sider).

13 (1999): De reisendes musikk. (Innlegg fra seminaret på Gol.) Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2000. 166 sider.
INNHOLD: Bente Ingholm Hemsing: Korleis møter folkemusikkarkiva den aukande interessa for vokal folkemusikk? (10 sider), Ragnhild Schlüter: De reisendes kultur (14 sider), Mary Barthelemy: Spelemannen Karl-fant – legende og historikk (31 sider), Ånon Egeland: Fanten og fenta – slåttetradisjoner med tilknytning til de reisende, sett fra et Agderperspektiv (8 sider), Gunnar Stubseid: «Bi no – de» e okkos fanta’» Om dei reisande i Setesdal – og deira tilhøve til folk i dalen (8 sider), Vidar Lande: Omgrepet «Dei reisandes musikk i Agder» (10 sider), Jostein Mæland: «Det reiste ein ukjend spelar forbi» – Minne om dei reisande i soga om folkemusikken i Vossabygdene (6 sider), Reidar Sevåg: Morten Levy og de gorrlause slåtters verden (30 sider), Ingrid Gjertsen: Forskeren og innsamleren Liv Greni (8 sider), Liv Greni: Bånsuller i Setesdal (17 sider), rapporter fra ICTM’s studiegrupper, folkemusikkrelaterte hovedoppgaver i sammendrag,, Norsk folkemusikklag sine skrifter, en oversikt.

12 (1998): Innlegg fra Jubileumsseminaret på Voss, artikler om hardingfele, stev og bjønndans. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 1999. 117 sider.
INNHOLD, bind 1: Egil Bakka: Frå innsamling via arkiv til bruk (5 sider), Bjørn Aksdal: Hardingfeleprosjektet: Mål – metoder – materiale (16 sider), Hans-Hinrich Thedens: Konstruksjon og formgivning på de gamle felene – et intervju med felemakeren Sigvald Rørlien (6 sider), Asbjørn Storesund: Noen trekk ved utviklinga av hardingfela i Telemark fram til ca. 1870 (7sider), Asbjørn Storesund: Felemakeren Erik Johnsen Helland (13 sider), Jaqueline Ekgren: Edda and Runes Alive in Norwegian Stev (36 sider), Martin Myhr: Bjønndansen – ein rituell dans i Trysil (11 sider), folkemusikkrelaterte hovedoppgaver i sammendrag.
Bind 2: O. M. Sandvik: Setesdalsmelodier. Gjenopptrykk av boken fra 1952, facsimile (62 sider).

11 (1997): NFL 50 år. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 1998. 141 sider.
INNHOLD: Ruth Anne Moen: Norsk Folkemusikklag (7 sider), Hans-Hinrich Thedens:Norsk Folkmusikklag og IFMC, et intervju med Reidar Sevåg (7 sider), Ragnhild Knudsen: Forstyrrer notebildet musisieringen? (17 sider), Ole Henrik Moe: En samtidskomponists møte med Folkemusikken (7 sider), Johan Westman: Klang, resonans och tonalitet i felespel (18 sider), Gunnar Stubseid: Kor gamal er hardingfela i Setesdal? (19 sider), Torleiv Hannaas: Hardingfela (36 sider), Erik Eggen: Gigje og fele i eldre norsk musikk (13 sider), folkemusikkrelaterte hovedoppgaver i sammendrag.

10 (1996): Seminarene på Rauland 1995 og Hundorp 1996. Frode Nyvold (red.), Rauland 1997. 57 sider.
INNHOLD: Susanne Rosenberg: Med blåtoner och krus (6 sider), Ingrid Gjertsen: Sangen som uttrykksmiddel i det kultiske liv (4 sider), Olav Sæta: Feleverket – arbeidet og status pr. 1996 (14 sider), Gunnar Ternhag: Prosjektet «Norsk Folkemusikk» granskat utifran (7 sider, Bjørn Aksdal: Et kritisk blikk på feleverket (11 sider), Hans-Hinrich Thedens: rapport fra ICTMs 33. verdenskonferanse i Canberra, Australia (4 sider).

9 (1996): «Munnharpas tidlige historie i Skandinavia». Frode Nyvold (red.), Rauland 1996. 157 sider.
INNHOLD: Gjermund Kolltveit: Munnharpas tidlige historie i Skandinavia. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, våren 1996. Presentasjon av et materiale på 144 arkeologiske funn av munnharper i Danmark, Sverige og Norge. Diskusjon av spørsmålet om når munnharpa ble tatt i bruk i Skandinavia. Gjennomgang av tidligere forskning om munnharpas tidlige historie i Europa. Katalog med illustrasjoner av munnharper funnet i jord i Skandinavia. Oppgaven gir et av de første norske bidrag til fagområdet musikkarkeologi.

8 (1994): «Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging» og innlegg fra seminaret i Bergen 1993. Frode Nyvold (red.), Rauland 1993. 112 sider.
INNHOLD: Magnus Bäckström: Folkemusiken ock festivalerna, innlegg fra seminaret i Bergen (5 sider), Egil Bakka: Verdensborgaren og lokalmennesket, innlegg fra seminaret i Bergen (4 sider), Ingar Ranheim: Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging. Diskursen om dans i Valdres omkring 1905. Hovudoppgåve i historie ved Universitetet i Oslo, våren 1993. Studie av framveksten av det norske, organiserte folkedansrepertoaret som viser framveksten som eit samtidsbestemt fenomen ved sida av den eksisterande tradisjonen. Den norske utviklinga blir også sett i lys av studiar frå andre land og av generelle teoriar om nasjonalisme og disiplinering (96 sider).

7 (1992): «De ulike felestille i hardingfeletradisjonene» og innlegg fra seminaret på Røros 1992. Frode Nyvold (red.), Rauland 1992. 155 sider.
INNHOLD: Bjørn Anmarkrud: De ulike felestille i hardingfeletradisjonene. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1975. Den kulturelle bakgrunn for de ulike hardingfelestille sett i lys av utbredelse, forskning, historisk sammenheng og folkelig tradisjon. De musikalske forhold av felestillene ut fra analyse av 165 slåttenedskrifter (131 sider), Rolf Karlberg: Generasjonsskifte i norsk folkemusikk – et tidsskille? Mål og midler i forskningen og det kulturpolitiske arbeidet, hovedinnlegg fra seminaret på Røros (7 sider).

6 (1991): «Trekk ved polstradisionen i Drevja» og innlegg fra seminar på Fagernes 1991. Bjørn Aksdal (red.), Trondheim 1991. 112 sider.
INNHOLD: Ove Larsen: Trekk ved polstradisjonen i Drevja. Hovedoppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 1987. Oppgaven konsentrerer oppmerksomheten omkring Drevja-polsens asymetriske oppbygging, og områder i tilknytning til denne problematikken. Transkripsjon av 25 polsdanser og 2 sekunderinger (87 sider), Tellef Kvifte: Institusjonalisering av folkemusikkopplæring, hovedinnlegg på seminaret på Fagernes (5 sider), Hilde Bjørkum: Institusjonalisering av folkemusikkutøving (7 sider).

5 (1990): Seminarene på Lysebu, Oslo 1989 og på Voss 1990. Bjørn Aksdal (red.), Trondheim 1990. 52 sider.
INNHOLD: Oslo 1989: Egil Bakka: Tradisjonsstrukturar og historisk lagdeling i den eldre norske pardansen, (14 sider), Rolf Karlberg/Ingar Ranheim: Kva er Valdresspringar? (1 side), Bjørn Aksdal: En metode for analyse av dialektale særtrekk og historisk lagdeling på bakgrun av rytmikk i notert tradisjonsmusikk (13 sider), Chris Goertszen: “Winning” Fiddle dialects at the Røros Distriktskappleik, 1988 (9 sider). Voss 1990: Magne Myhren: Notar som pedagogisk hjelp for ein spelemann. (2 sider), Ruth Anne Moen: Dans etter boka? (2 sider), Bjørn Aksdal: Samlinger av eldre dansemusikk på noter – typer og kildeverdi. (9 sider).

4 (1989): Seminaret i Trondheim 1988. Bjørn Aksdal (red.), Trondheim 1989. 52 sider.
INNHOLD: Sven Ahlbäck: Metrisk analys – en metod att beskriva skillnader mellan låttyper (28 sider), Jan-Petter Blom: Rytme og metrikk i svensk folkemusikk – en kommentar til Sven Ahlbäcks typebeskrivelser (15 sider), Henning Urup: Rytme og rytmefornemmelse i folkelig dans og musik på Fanø – specielt i lokaltraditionen i Sønderho (5 sider).

3 (1987): Seminaret i Bergen 1987. Bjørn Aksdal (red.), Trondheim 1987. 48 sider.
INNHOLD: Bjørn Aksdal: Innledning til seminar om opplæring i folkemusikk og folkedans (2 sider), Dag Vårdal: Folkedans- og folkemusikkopplæringa i Noregs Ungdomslag (5 sider), Ivar Schjølberg: Tankar kring opplæringsarbeidet i Landslaget for Spelemenn (3 sider), Anne Svånaug Haugan: Hvorfor skrive om hardingfeleopplæring? (7 sider), Ruth Anne Moen: Formidling av folkemusikk – forholdet mellom «sender» og «mottaker» (11 sider), Ivar Schjølberg: Folkemusikk i grunnskolen: Den nye mønsterplanen (4 sider), Ingar Ranheim: Arbeidet med å få til ei linje i folkemusikk i det vidaregåande skuleverket (2 sider). Egil Bakka: Arbeidet med opplæring i Rådet for folkemusikk og folkedans (2 sider). Jan-Petter Blom: Folkemusikk og folkedans i høyskolesystemet: Synspunkter i tilknytning til årsstudium ved Akademiet i Rauland/Notodden Lærerhøgskole (3 sider).

2 (1986): Seminarene på Fagernes 1984, Flesberg 1985 og Oslo 1986. Ingrid Gjertsen (red.), Bergen 1986. 86 sider.
INNHOLD: Bidrag av Elisabeth Kværne, Agnes Buen Garnås, Ingrid Gjertsen, Egil Bakka, Wigdis J. Espeland, Sverre Heimdal, Even Tråen, Per Midtstigen og Bjørn Aksdal.

1 (1984): Seminaret i Trondheim 1983. Ingrid Gjertsen (red.), Bergen 1984. 83 sider.
INNHOLD: Bidrag av Ola Kai Ledang, Astri Luihn, Audun Skjervøy, Bjørn Aksdal, Jon Egil Brekke, Tove Karoline Knutsen og Arild Hoksnes.

Andre publikasjonar frå NFL

Hardingfeledekoren (2015)

Under det årlege seminaret til Norsk folkemusikklag i 2013 vart den rike og varierte dekortradisjonen innan hardingfelemakeriet sett under lupa. Denne publikasjonen er basert på innlegga frå seminaret. Bestill boka her.

%d bloggarar likar dette: