Ungt Forskerforum

Ungt Forskerforum for Folkemusikk og Dans har som mål å bli et nasjonalt forskerforum/seminar for masterstudenter innen folkemusikk og dans. Vi ønsker å bygge miljø for unge forskere i folkemusikkfeltet, og slik utvikle/styrke studiene våre. Der er flere institusjoner i landet med studenter som skriver om og forsker på folkemusikk, og vi mener det vil gagne feltet å samle dette miljøet. Det er viktig for forskningen at vi kjenner til hverandres arbeid for å kunne inspirere, få oversikt over hvilke arbeid som allerede er gjort, hva som finnes av litteratur, om noen prosjekter tangerer hverandre, og å møte andre som kjenner til arbeid eller litteratur du sjøl ikke vet om.

Det å trene seg på å holde presentasjoner og å delta i diskusjoner er nyttig. Ved å samarbeide, og å skape større og åpnere miljø får vi anledning til bedre diskusjon som vil kunne bidra til å justere, inspirere og utfordre prosjektene. Dette vil også åpne muligheter for eventuell samforskning, samskriving og annet forskningssamarbeid på tvers av institusjonene. Forumet vil presentere arbeid i prosess, og fullførte masterarbeid. Dette håper vi vil stimulere til videre arbeid innen forskning, og at flere tar PhD. Vi mener dette forumet bør være studentstyrt, og organisert under Norsk Folkemusikklag (NFL) og International Council for Traditional Music (ICTM). Forskningstidsskriftet til NFL, Musikk og tradisjon, presenterer hvert år fullførte masterprosjekt innen folkemusikk. Forumet har som mål å ha ei årlig samling i samband med NFL sitt seminar.

Følg oss gjerne på Facebook.

%d bloggarar likar dette: