Heim

Om du vil gå litt djupare…

Aktuelt

Strategiinnspel frå NFL

Kulturdepartementet arbeider med ein strategi for folkemusikk og folkedans, og har bede om innspel til arbeidet. Styret i Norsk folkemusikklag har sendt inn eit innspel på vegne av laget som du kan lesa her:

Nytt nummer av Musikk og tradisjon

I denne utgåva kan du lesa om stilforandringar i den norske hallingdansen med vekt på Hallingdal og Valdres, om metodologien i UNESCOs konvensjon for vern av den immaterielle kulturarven og tendensen til strømlinjeforming av kroppslege praksisar, om tydinga av folkemusikk og felespel for den norske forfattaren Arne Garborg, og om folkemusikknettverket Nordtrad si tyding forLes meir «Nytt nummer av Musikk og tradisjon»

Det er nok så at en melodi ikke er god bare fordi den er gammel.
Men det er gjerne slik at bare det fremragende greier å holde seg.

O. M. Sandvik

Om NFL

Norsk folkemusikklag (NFL) har som føremål å fremja forsking, dokumentasjon og formidling av kunnskap om folkedans og folkemusikk, og er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM).

Meir om laget

Bakgrunnsbiletet på framsida: Bearbeiding av illustrasjon s. 141 i Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalibus (Roma 1555): Ann-Turi Ford