Heim

Om du vil gå litt djupare…

Aktuelt

Samarbeidsavtale mellom Sff og NFL

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) og Norsk folkemusikklag (NFL) har nå signert ei langsiktig samarbeidsavtale med mål om gjensidig å styrke kvarandre sitt faglege arbeid for formidling, dokumentasjon og forsking på folkemusikk og folkedans.

Jan-Petter Blom til minne

Jan-Petter Blom har gått ut av tiden. NFL og SFF takker med dette minneordet for den store innsatsen han har lagt ned for norsk folkemusikk og folkedans.

Jan-Petter Blom har gått ut av tiden

Styret i Norsk folkemusikklag har fått den triste beskjeden om at vårt æresmedlem Jan-Petter Blom har gått ut av tiden. Vi vil takke ham for den store innsatsen han har lagt ned for Norsk folkemusikklag spesielt og norsk folkemusikk og folkedans generelt. Vi lyser fred over hans minne.

Det er nok så at en melodi ikke er god bare fordi den er gammel.
Men det er gjerne slik at bare det fremragende greier å holde seg.

O. M. Sandvik

Om NFL

Norsk folkemusikklag (NFL) har som føremål å fremja forsking, dokumentasjon og formidling av kunnskap om folkedans og folkemusikk, og er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM).

Meir om laget

Bakgrunnsbiletet på framsida: Bearbeiding av illustrasjon s. 141 i Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalibus (Roma 1555): Ann-Turi Ford