Heim

Om du vil gå litt djupare…

Aktuelt

Blås i folkemusikken – NFLs seminar 2022

Fagseminaret til Norsk folkemusikklag vert 18. og 19. november 2022 på Ringve Musikkmuseum i Trondheim. Temaet er blåseinstrument i folkemusikken. NB! Påmeldingsfrist forlengd til 8. november!

Manuslokk Musikk og tradisjon 2022

Sit du med eit spanande prosjekt som du klør etter å få presentert for eit større publikum? Då vil me invitera deg til å senda inn manus til vurdering for publisering i Musikk og tradisjon nr. 36 med frist 1. april 2022.

Det er nok så at en melodi ikke er god bare fordi den er gammel.
Men det er gjerne slik at bare det fremragende greier å holde seg.

O. M. Sandvik

Om NFL

Norsk folkemusikklag (NFL) har som føremål å fremja forsking, dokumentasjon og formidling av kunnskap om folkedans og folkemusikk, og er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM).

Meir om laget

Bakgrunnsbiletet på framsida: Bearbeiding av illustrasjon s. 141 i Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalibus (Roma 1555): Ann-Turi Ford