Heim

Om du vil gå litt djupare…

Aktuelt

Nytt redaksjonsråd for skriftet

Musikk og tradisjon får nytt redaksjonsråd frå 2021. NFL vil retta ein stor takk til rådet som har sete i 10 år og har lånt namnet sitt til skriftet i alle desse åra.

NFLs seminar utsett til 2021

På grunn av situasjonen med koronasmitta vart me diverre nøydde til å utsetja NFLs seminar 2020. Me håpar no å kunna gjennomføra det planlagde seminaret «Aktuell, tradisjonell og unik» i Universitetet i Søraust-Noreg sine lokale på Rauland våren 2021.

Det er nok så at en melodi ikke er god bare fordi den er gammel.
Men det er gjerne slik at bare det fremragende greier å holde seg.

O. M. Sandvik

Om NFL

Norsk folkemusikklag (NFL) har som føremål å fremja forsking, dokumentasjon og formidling av kunnskap om folkedans og folkemusikk, og er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM).

Meir om laget

Bakgrunnsbiletet på framsida: Bearbeiding av illustrasjon s. 141 i Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalibus (Roma 1555): Ann-Turi Ford